De Pius Almanak is hét adresboek van Katholiek Nederland, met daarin alle adressen van parochies, ordes, congregaties en kerkelijke instellingen. De uitgever die het boek jarenlang uitgaf stopte hiermee en er werd een nieuwe uitgever gevonden. Ik heb het bestuur van de Piusalmanak geadviseerd inzake de digitale overdracht van gegevens, daarmee samenhangende auteursrechten en te sluiten overeenkomsten.

“Tijdens de ingewikkelde transitie naar een nieuwe uitgever, ondersteunde Petra Stassen het bestuur van de Almanak: door haar kennis van zaken en scherp inzicht bleef het bestuur alert en hands-on bij de onderhandelingen. Zij stimuleerde en gaf richting, hield hoofd- en bijzaken in de gaten en door haar enthousiasme èn kundigheid begeleidde zij ons naar de nieuwe situatie: partners die met vertrouwen en in een stevig juridisch kader de uitgave van de Almanak voort kunnen zetten.”

Gerard Kruis, destijds voorzitter van het bestuur van de Piusalmanak