In december 2011 werd de stichting Kerkelijk Waardebeheer opgericht. Een particulier initiatief om christelijke kerken te ondersteunen bij vragen rondom de toekomst van kerkgebouwen.
De stichting richt zich bewust op het ondersteunen van kerken, in een omgeving waar burgerlijke overheden, ondernemers, actiegroepen en erfgoedinstellingen zich steeds meer roeren en sterk maken voor kerkgebouwen. Kerkelijk Waardebeheer wil namelijk kerken terzijde staan met de nodige deskundigheid op het gebied van vastgoed en ziet dit in relatie tot de boodschap die kerken willen uitdragen. Het stimuleren van bewustwording, zowel bij kerken als breed maatschappelijk, over de positie van kerkgebouwen en de betekenis die ze hebben voor de geloofsgemeenschap is een belangrijke doelstelling van de stichting.
Bij Kerkelijk Waardebeheer gelooft men niet dat God uit Nederland verdwijnt. De vraag is wel welke behuizing passend is voor het christelijke geloof in de nabije toekomst en daar probeert Kerkelijk Waardebeheer in concrete situaties met lokale kerkbestuurders antwoorden op te vinden. 
Vanaf het begin ben ik bij de stichting betrokken, waarvan ik in 2015 directeur werd.

“Dankbaar voor de tijd dat we hebben kunnen samenwerken.“

Pieter Paul Peters, destijds bestuurslid van Kerkelijk Waardebeheer