De stichting heeft als belangrijkste taak het bezoeken van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en hen ondersteunen met pastorale en diaconale hulp. Na een transitieproces had het bestuur van de stichting in eind 2018 nieuwe statuten geformuleerd, met daarin een groter mandaat voor de nieuw aangestelde directeur. Aan mij werd verzocht om hen te helpen deze omslag op papier ook in de praktijk te implementeren. 

Petra Stassen heeft ons goed geholpen met verhelderen van de verschillende rollen van bestuur en directeur. Onder haar leiding zijn heldere en praktische afspraken gemaakt. Door haar ervaring met kerkelijke vrijwilligersorganisaties heeft ze de juiste toon weten te treffen in een duidelijke, nauwkeurige en betrokken aanpak.

Nienke van Dijk, directeur Stichting Epafras