Het dominicanenklooster in Zwolle was al gedurende een aantal jaren op zoek naar richting voor de toekomst. In het grote gebouwencomplex in het centrum van Zwolle vindt men een kerkgebouw, een communiteit, kantoren, verhuurbare ruimtes, en een levendige geloofsgemeenschap.
Deze weerbarstige en complexe realiteit, met veel betrokkenen en belangen in een bestuurlijke structuur die niet helder was, resulteerde in het steeds weer vastlopen van processen naar de toekomst.
Gedurende anderhalf jaar (2014-2016) heb ik het bestuur ondersteund en begeleid naar een nieuwe structuur die kansen bood en voorwaarden schiep voor het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven en werken in het klooster.  

“Een adviseur met visie en daadkracht: betrokken, vastberaden en met heldere uitvoerbare ideeën!”

Nel van der Loos, destijds als bestuurslid bij het Dominicanenklooster betrokken.