2010 was een turbulent jaar voor Hulp en Recht, het toenmalig klachtenbureau voor seksueel misbruik van de rooms-katholieke kerk. Een paar maanden lang overstroomden honderden klachten het kleine bureau. Ik functioneerde hier als hoofd ad interim. In korte tijd moest fors opgeschaald worden, wat het ontwikkelen en implementeren van software betekende, het opstellen van protocollen, het aantrekken van mensen en het zoeken van een nieuwe vestigingsplek. Gedurende een jaar heb ik in overleg met bisschoppen, religieuze oversten, kerkelijke medewerkers, de commissie Deetman en heel veel nieuwe mensen bij het bureau een organisatie neergezet die vervolgens gedurende jaren honderden klachten heeft behandeld. 

“De organisatie kon gelukkig tijdelijk gebruik maken van de analytische en leidinggevende kwaliteiten van juriste Petra Stassen. Ze is in staat een netwerk van medewerkers te mobiliseren en stimuleren voor specifieke taken, en de organisatie extern te representeren. Daardoor heeft Hulp en Recht in een complexe periode de basis kunnen leggen voor de herinrichting tot Meldpunt seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk.” 

Maria ter Steeg-van Wayenburg,destijds als bestuurslid bij Hulp en Recht betrokken.